Aditivët e betonit

grid
list
PLASTIPROOF

Aditiv lëngëzues për beton i tipit A – Hidroizolues mase

Aditiv lëngëzues për beton hidroizolues mase (ASTM C-494 i tipit A, ELOT EN 934-2:T2 & T9). I shtuar tek betoni i jep veti plastifikuse dhe përmirëson rezistencën ndaj përshkueshmërisë nga uji rrit papërshkueshmërinë nga uji)....
më shumë...
i ri
BEVETOL-SPL

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit G

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit G - ngadalësues i mpiksjes së betonit (ASTM C-494 i tipit A, D & G, ELOT EN 934-2:T11.1 & T11.2). Rrit punueshmërinë e betonit duke u shtuar në vendin e punës. Zvogëlon raportin U/Ç gjatë pr...
më shumë...
i ri
REOTOL-SPL

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit F

Aditiv superlëngëzues për beton (ASTM C-494 i tipit A, F, ELOT EN 934-2:T3.1 & T3.2). Rrit punueshmërinë e betonit duke u shtuar në vendin e punës. Zvogëlon raportin U/Ç gjatë prodhimit të betonit.
më shumë...
i ri
ADIUM 132
ADIUM-132

Superplastifikues i brezit të ri, për beton, me mbajtje të fortë kundër rënies

Aditiv i lëngët i cili vepron si superlëngëzues betoni sipas ELOT ΕΝ 934-2:T11.1 dhe Τ11.2. Kur shtohet gjatë prodhimit të betonit zvogëlon kërkesën për ujë deri me 20%. Kur shtohet në betonin e gatshëm përmirëson në mënyrë të ndj...
më shumë...
i ri
ADIUM-150

Aditiv superlëngëzues i brezit të ri për elemente betoni të parapërgatitura

Aditiv i lëngët i cili vepron si superlëngëzues betoni sipas ELOT ΕΝ 934-2:T3.1 dhe Τ3.2. Kur shtohet gjatë prodhimit të betonit zvogëlon kërkesën për ujë deri me 30%. Kur shtohet në betonin e gatshëm përmirëson në mënyrë të rëndë...
më shumë...
i ri
RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος
RETADOL

Ngadalësues i mpiksjes – Plastifikator betoni

Ngadalësues i mpiksjes së betonit me veti plastifikuese (ASTM C-494 i tipit D, ELOT EN 934-2:T10). Përdoret atje ku duhet ngadalësuar koha e mpiksjes së betonit, me përmirësim paralel të mënyrës së përpunimit dhe të vetive të tij....
më shumë...
i ri
ADINOL-RAPID

Përshpejtues i mpiksjes për përdorim të gjërë kundër ngrirjes së betonit

Përshpejtues i mpiksjes së betonit për përdorim të gjërë kundër ngrirjes së betonit (ELOT EN 934-2:T6). Përshpejton mpiksjen e betonit atje ku nevojitet shpejtësi punimesh dhe lejon betonime të sigurta në temperatura të ulëta....
më shumë...
i ri
ADINOL-RAPID 2H

Përshpejtues i mpiksjes sё betonit

Përshpejtues i mpiksjes së betonit (ELOT EN 934-2:T7). Përshpejton procesin e arritjes së vetive mekanike fillestare të betonit, pa influencuar negativisht vetitë e tij përfundimtare. Ndihmon për disarmim më të shpejtë të armaturë...
më shumë...
i ri
AQUAMAT-ADMIX

Përzjerje hidroizolimi e kristaltë për beton

Aditiv hidroizolues betoni, në formë pluhuri, që shtohet gjatë përgatitjes së betonit, duke krijuar përbërje të patretshme, kristalore. Përmirëson papërshkueshmërinë nga uji, pa ndikuar përshkueshmërinë e avujve të betonit. Mbetet...
më shumë...
i ri