Materiale me bazë epokside

grid
list
EPOMAX-STUCCO

Stuko epokside 2 komponentesh, jashtëzakonisht kokërrimët

Stuko epokside 2 komponentesh, ideale për stukime sipërfaqesh të ndryshme. Përdoret gjithashtu për ngjitjen e betonit, hekurit, gurit, drurit etj., për meremetimin e dëmtimeve në beton dhe në shtresa me llaçe çimentoje, si edhe pë...
më shumë...
i ri
EPOMAX-EK

Pastë (stuko) epoksidike 2 komponentesh

Pastë (stuko) epoksidike 2 komponentesh, për ngjitjen e betonit dhe të armaturës së hekurit, për meremetime betoni, për vulosje (mbushje) fugash, për vulosje plasaritjesh në të cilat do të bëhen injektime rrëshire me EPOMAX-L10, E...
më shumë...
i ri
EPOMAX-MT

Stuko epokside e lëngët, me fortësi të lartë, me tre përbërës

Llaç i lëngët që nuk tkurret, me fortësi të lartë, me tre përbërës. Me bazë rrëshire epokside, pa tretës, me dy përbërës dhe rërë kuarci madhësie kokrrize të zgjedhur posaçërisht. Ofron forcë fillestare dhe përfundimtare të lartë,...
më shumë...
i ri
EPOMAX-CMT

Llaç epoksid, tiksotrop me tre përbërës, për izolim sipërfaqesh

Llaç tiksotrop, pa tretës, me tre përbërës, për izolim sipërfaqesh, me bazë çimentoje dhe rrëshirash epokside. Përdoret për meremetimin, nivelimin dhe lëmimin e mureve me bazë çimentoje ose të dyshemeve që do të mbulohen me veshje...
më shumë...
i ri
EPOMAX-L20 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη
EPOMAX-L20

Rrëshirë epokside 2 komponentesh për injektime në plasaritje me gjerësi 0,1-1,0 mm

Rrëshirë epokside 2 komponentesh për injektime, pa tretës (solvente). Përdoret për injektime në plasaritje të betonit me gjerësi 0,1-1,0 mm. Përbën gjithashtu ndihmës të rëndësishëm për vendosje dhe ankorime të armaturës së hekuri...
më shumë...
i ri
EPOMAX-L10 Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη
EPOMAX-L10

Rrëshirë epokside 2 komponentesh për injektime në plasaritje me gjerësi 0,5-3,0 mm

Rrëshirë epokside 2 komponentesh për injektime, pa tretës (solvente). Përdoret për injektime në plasaritje të betonit me gjerësi 0,5-3,0 mm. Përbën gjithashtu ndihmës të rëndësishëm për vendosje dhe ankorime të armaturës së hekuri...
më shumë...
i ri
DUREBOND Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
DUREBOND

Rrëshirë epokside 2 komponentesh për injektime në plasaritje me gjerësi >3,0 mm Urë lidhjeje

Rrëshirë epokside 2 komponentesh për injektime, pa tretës (solvente). Përdoret si urë lidhjeje për ngjitjen e betonit të ri (të njomë) tek i vjetri, në përputhje me Rregulloren e Betonarmesë. Gjithashtu përdoret si llaç me përmbaj...
më shumë...
i ri
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ Για ρητινενέσεις δομικών στοιχείων
AKROFISHA (HUNDEZA) PER INJEKTIM RRESHIRASH

Për të injektuar rrëshira epokside

Për të injektuar rrëshira epokside EPOMAX-L10, EPOMAX-L20 dhe DUREBOND në elemente konstruktive.
më shumë...
i ri
EPOMAX-ANCHOR

Material ngjitës me ngurtësim të shpejtë për inkastrime (ankorime)

Material ngjitës 2 komponentesh me bazë poliesterike. Nuk përmban tretës (solvente) dhe stirol. Eshtë i përshtatshëm për inkastrimin (ankorimin) e armaturës së hekurit, shufrave metalike, shufrave (metalike) të filetuara etj....
më shumë...
i ri