Materiale me bazë çimentoje

grid
list
DUROCRET-DECO FLEX

Veshje mikroçimentoze elastike, e përforcuar me fibra, e modifikuar me polimer, për dysheme, mure dhe mobilje inkaso.

E projektuar për të ofruar sipërfaqe fleksibël me qëndrueshmëri të lartë dhe me estetikë unike nëpër dysheme, mure, shkallë, etj., në rezidenca, hotele, dyqane, mjedise argëtimi, restorante, etj. E përshtatshme edhe për struktura ...
më shumë...
i ri
FERROSEAL Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα
FERROSEAL

Material lyerës kundër ndryshkut, me bazë çimento për armaturë hekuri – Urë lidhjeje

Llaç çimento lyerës me përmbajtje rrrëshire për mbrojtjen e armaturës së hekurit nga ndryshku si dhe për shtresën ngjitëse midis betonit ose llaçit të ri me të vjetrin.
më shumë...
i ri
FERROSEAL-CSI Εμποτισμός - Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού
FERROSEAL-CSI

Pengues ngopjeje-gërryerjeje

Veshje plastike, me bazë uji, me aftësi shumë të larta depërtuese, që vepron si pengues i gërryerjes në përforcuesit e çeliktë. FERROSEAL-CSI depërton në beton dhe krijon një shtresë mbrojtëse mbi sipërfaqen e çelikut përforcues. ...
më shumë...
i ri
DUROCRET

Llaç çimento me përmbajtje rrrëshire

Llaç çimento me përmbajtje rrrëshire. I përshtatshëm për meremetimin e sipërfaqeve prej betoni, mureve, suvatimeve, ndërtimin e kulmeve të çative, të ulluqeve etj. Klasifikohet si PCC R2 sipas EN 1504-3.
më shumë...
i ri
DUROCRET-PLUS

Llaç çimentoje për meremetime, i përforcuar me fibra, i modifikuar me polimerë

Llaç çimentoje i përforcuar me fibra, i modifikuar me polimerë. I përshtatshëm për meremetim dhe riparim betoni, murature dhe suvaje, harkim të buzëve të mprehta (krijim të kanaleve) ose trarësh kulmorë etj. Klasifikohet si PCC R2...
më shumë...
i ri
DUROCRET-FAST

Llaç çimentoje për meremetime me mpiksje të shpejtë

Llaç çimentoje i modifikuar me polimer me mpiksje të shpejtë. Ofron ngjitje të lartë në nënshtresë, punueshmëri të shkëlqyer dhe rezistencë ndaj gërryerjes. I përshtatshëm për punë riparimi mbi beton, llaç, muraturë etj. Koha e pu...
më shumë...
i ri
DUROCRET-DECO

Llaç çimentoje për veshjen e sipërfaqeve të dyshemeve dhe të mureve

Llaç çimentoje i përforcuar me fibra, i modifikuar me polimerë. Ofron ngjitje të shkëlqyer në nënshtresë, papërshkueshmëri uji dhe rezistencë ndaj gërryerjes. Për përdorim në mjedise të brendshme dhe të jashtme në një sërë përdori...
më shumë...
i ri
DUROCRET-DECO FINISH Λεπτόκοκκη, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία
DUROCRET-DECO FINISH

Shtresë dekorative mikroçimentoje me kokrriza ekstra të imta për dysheme, mure dhe mobilie inkaso

Shtresë dekorative mikroçimentoje me kokrriza ekstra të imta për dysheme, mure dhe mobilie inkaso. Ofron papërshkueshmëri nga uji dhe ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqe. Pas forcimit, krijohet një sipërfaqe përfundimtare e lëmuar. ...
më shumë...
i ri
DUROCRET-PENETRATE

Llaç çimentoje meteknologji kristalore për meremetime dhe hidroizolim

Llaç çimentoje për meremetime dhe hidroizolim. Është i përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm në beton, punime me tulla ose për formim kanalesh etj. Përdoret gjithashtu për izolim të elementeve të betonit, në raste ...
më shumë...
i ri
RAPICRET επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
RAPICRET

Llaç çimento me mpiksje të shpejtë për meremetim

Laç çimento me mpiksje të shpejtë për meremetim. I përshtatshëm për meremetime të shpejta të elementeve prej betoni, fiksime, ankorime (inkastrime), vulosje vrimash, krijim ulluqesh dhe në përgjithësi atje ku nevojitett rezistencë...
më shumë...
i ri
FIX-RAPID

Çimento me mpiksje të shpejtë, për ankorime

Çimento me mpiksje të shpejtë, përdoret për meremetime të shpejta, vendosje, ankorime, mbyllje të zgavrave apo të vrimave etj. dhe në përgjithësi aty ku nevojitet forcë e lartë dhe veprim i shpejtë.
më shumë...
i ri
MEGACRET-10

Llaç çimento, i armuar me fibra, me rezistencë të lartë për meremetim

Llaç çimento, i armuar me fibra, me rezistencë të lartë për meremetim. I përshtatshëm për meremetime me kërkesa të larta në elemente prej betoni. Zbatohet në trashësi deri 10 mm për çdo shtresë, me mistri ose me pompë. Klasifikohe...
më shumë...
i ri
MEGACRET-40

Llaç çimento, i armuar me fibra, me rezistencë të lartë për meremetim

Llaç çimento, i armuar me fibra, me rezistencë të lartë për meremetim. I përshtatshëm për meremetime me kërkesa të larta në elemente prej betoni. Zbatohet në trashësi deri 40mm për çdo shtresë, me mistri ose me pompë. Klasifikohet...
më shumë...
i ri
MEGACRET-40 FAST

Llaç meremetimi, çimentoje, me fortësi të lartë, i përforcuar me fibër, me mpiksje të shpejtë

Llaç meremetimi, çimentoje, i përforcuar me fibër, me fortësi të lartë, me mpiksje të shpejtë. I përshtatshëm për riparime të shpejta në elemente betoni. Vendoset në shtresa deri në 40 mm trashësi (për shtresë), me mistri ose pist...
më shumë...
i ri
MEGACRET-40 GEO

Gjeollaç meremetimi, me rezistencë të lartë dhe i padëmshëm për mjedisin

Gjeollaç meremetimi, i përforcuar me fibra, i rezistencës së lartë dhe me mpiksje të shpejtë. Është i padëmshëm për mjedisin, i pasur me ngjitës natyrorë dhe me prani minimale polimerësh sintetikë. Është i përshtatshëm për meremet...
më shumë...
i ri
MEGACRET-50 THIXO

Llaç çimentoje i rezistencës së lartë, i përforcuar me fibra, tiksotropik, për meremetime

Llaç çimentoje i rezistencës së lartë, i përforcuar me fibra, tiksotropik, për meremetime. Është i përshtatshëm për meremetime me kërkesa të larta në elementet e betonit. Vendoset në shtresa deri në 50 mm, me mistri ose me pompë. ...
më shumë...
i ri
MEGAGROUT-100

Llaç çimento fluid, që nuk tkurret, për meremetime dhe përforcime

Llaç çimento fluid, me rezistencë të lartë, që nuk tkurret, për meremetime dhe përforcime. I përshtatshëm për rikonstruksione me stafa hekuri ose për mbushje boshllëqesh në elemente prej betoni. Zbatohet në trashësi deri 100 mm. K...
më shumë...
i ri
MEGAGROUT-101

Llaç çimento fluid, që nuk tkurret, për fiksime makinerish

Llaç çimento fluid, me rezistencë të lartë, që nuk tkurret. I përshtatshëm për mbështetje dhe fiksime makinerish, ankorime, baza mbështetëse për makineri precizioni (saktësie). Zbatohet në trashësi deri 100 mm. Klasifikohet si CC ...
më shumë...
i ri