Materiale dhe llak mbrojtës

grid
list
GRAFFITI-REMOVER

Pastrues transparent i fuqishëm i grafiteve.

Pastrues special grafitesh, efektiv në spërkatjet me bojë, markera etj. Përdoret për heqjen e grafiteve në disa sipërfaqe, si metal, qelq, mermer, gur, beton, muraturë të ekspozuar etj. I përshtatshëm edhe për përdorim në sipërfaq...
më shumë...
i ri
PS-20

Ngopës me material rezistent ndaj ujit me bazë silikoni

PS-20 është një tretësirë e tejdukshme, e gatshme për përdorim, me bazë silikoni me tretës, për trajtimin hidrofobik (kundër ujit) të nënshtresave inorganike. Ofron papërshkueshmëri të lartë nga uji dhe mbrojtje për një kohë të gj...
më shumë...
i ri
PS-21

Ngopës me material rezistent ndaj ujit me bazë Silani/Siloksani që nuk përmban tretës

PS-21 është një solucion me bazë silani/siloksani, pa tretës dhe i gatshëm për përdorim për hidroizolimin e nënshtresave inorganike. Ofron papërshkueshmëri të lartë nga uji dhe mbrojtje për një kohë të gjatë. Eshtë i përshtatshëm ...
më shumë...
i ri
NANOPRO-C

Nano-ngopje për mbrojtjen e sipërfaqeve poroze

Emulsion me bazë uji me aftësi të larta depërtuese, i mbështetur në strukturën nano-molekulare. Mbron sipërfaqet poroze nga lagështira dhe njollat e kripërave. I përshtatshëm për beton, muraturë, suva, stuko pllakash, pllaka gipsi...
më shumë...
i ri
NANOPRO-M

Nano-ngopje për mbrojtjen e mermerëve

Emulsion me bazë uji me aftësi shumë të larta depërtuese, i mbështetur në strukturën nano-molekulare. Mbron sipërfaqet joporoze nga lagështira dhe njollat e kripërave. I përshtatshëm për mermerë të lustruar, granite, pllaka, porce...
më shumë...
i ri
NANOPRO-L

Nanongopje për mbrojtjen e sipërfaqeve nga vajrat

Veshje plastike, me bazë uji, me aftësi të larta depërtuese, për shkak të strukturës nanomolekulare. Mbron sipërfaqet poroze dhe disi poroze (mermerë, granite etj.) nga njollat e vajit, lagështia, njollat e kripës dhe zhvillimi i ...
më shumë...
i ri
VS-W

Vernik me bazë uji, akrilik

VS-W është vernik me bazë uji, akrilik, transparent, i gatshëm, me strukturë nanomolekulare. Përdoret në sipërfaqe me bazë çimentoje, gurë natyrorë, sipërfaqe të drunjta etj. Nxjerr në pah ngjyrën natyrore të materialit mbi të cil...
më shumë...
i ri
VS-1

Vernik akrilik për gurë

Vernik akrilik transparent për mbrojtjen dhe demonstrimin e gurëve natyrorë (rrasa, gurë porozë etj.) dhe materialesh ndërtimi artificiale (tulla dekorative, tjegulla etj.). Thekson ngjyrën natyrore të materialit mbi të cilin zbat...
më shumë...
i ri
VARNISH-PU 2K

Llak trasparent poliuretani, me bazë uji dhe dy përbërës

Llak poliuretani trasparent, me bazë uji me dy përbërës. Karakterizohet nga rezistencë ndaj rrezatimit UV dhe ka rezistencë shumë të mirë mekanike dhe kimike. Përdoret si llak mbrojtës i llaçit dekorativ të çimentos. I përshtatshë...
më shumë...
i ri
ANTI-GRAFFITI AG 77

Emulsion për mbrojtjen e sipërfaqeve prej graffiti

Emulsion lyerës me bazë parafine, për mbrojtjen e sipërfaqeve nga graffiti, ndotjet e mjedisit etj. Nuk ndryshon sipërfaqet nga ana estetike dhe lejon pastrimin e tyre me lehtësi. Paraqet rezistencë të madhe me kalimin e kohës dhe...
më shumë...
i ri