Produktet shtesë të hidroizolimit

grid
list
BËRRYLA (QOSHE PËR DEGËZIME) TË BRENDSHME

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.
më shumë...
i ri
INNER CORNER

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.
më shumë...
i ri
OUTER CORNER

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.
më shumë...
i ri
PJESË E POSAÇME PËR HIDOIZOLIMIN E PIKAVE TË FURNIZIMIT ME UJË

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.
më shumë...
i ri
PJESË E POSAÇME PËR HIDOIZOLIMIN E SIFONEVE

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.
më shumë...
i ri
ISOMAT BUTYL-TAPE

Shirit ngjitës butili me veshje alumini

Shirit ngjitës butili, me veshje alumini. Përdoret kryesisht për hidroizolim dhe izolim në çati dhe tarraca, në vende si fuga çati-oxhak, hapje ajrimi të çative etj. I përshtatshëm për meremetime në pllaka të çative, fuga izolimi ...
më shumë...
i ri
HIDROIZOLUESE DHE NGJITËSE

E përshtatshme për hidroizolim dhe shkëputje të sipërfaqeve të rregullta dhe problematike

E përshtatshme për hidroizolim dhe shkëputje të sipërfaqeve të rregullta dhe problematike. Përdoret veçanërisht në zona me lagështi dhe tarraca, ballkone etj. Mund të vendoset në mure ose dysheme dhe në një sërë sipërfaqesh, si p....
më shumë...
i ri