Hidroizolimi i tarracave

grid
list
EPOXYPRIMER-500

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës. Mund të përdoret edhe si astar i ISOFLEX-PU 500, kur përdoret mbi sipërfaqe jothithëse apo mbi shtresa të vjetra hidroizoluese. I përshtatshëm gjithashtu për astar nënshtresash me bazë çi...
më shumë...
i ri
ISOMAT BUTYL-TAPE ALU

Shirit ngjitës butili me veshje alumini

Shirit ngjitës butili, me veshje alumini. Përdoret kryesisht për hidroizolim dhe izolim në çati dhe tarraca, në vende si fuga çati-oxhak, hapje ajrimi të çative etj. I përshtatshëm për meremetime në pllaka të çative, fuga izolimi ...
më shumë...
i ri
ROOF-TOP

Membranë bituminoze për hidroizolimin e çative

Membranë bituminoze për hidroizolimin e çative, e armuar me materiale poliesterike dhe mbulim të dyfishtë me film (perde) me vrima prej polietileni. ROOF-TOP 800 Pesha e topit: rreth 24 kg. ROOF-TOP 600 Pesha e topit: rreth ...
më shumë...
i ri
ISOFLEX

Lyerës elastomerik, hidroizolues tarracash

Lyerës elastomerik, hidroizolues tarracash. Pas lyerjes së tij krijon një membranë të papërshkueshme nga uji, pa fuga dhe bashkime, me elasticitet dhe rezistencë të lartë. Certifikuar me shenjën CE si llaç shtrimi për mbrojtjen e ...
më shumë...
i ri
ISOFLEX-AEGEAN

Material hibrid, për lyerje me furçë, elastomerik, hidroizolues për soleta

Material hibrid, për lyerje me furçë, hidroizolues për soleta. Ofron bardhësi dhe rezistencë të lartë. Pas vendosjes, formon një shtresë hidroizoluese, pa qepje dhe bashkime, tepër elastike dhe rezistente. Për më tepër, mund të pë...
më shumë...
i ri
ISO-PRIMER

Prajmer (astar) për hidroizoluesit elastomerikë lyerës

Prajmer (astar) i ISOFLEX dhe ISOFLEX-T25.
më shumë...
i ri
ISOFLEX-PU 500

Hidroizolues poliuretani lyerës për tarraca

Hidroizolues poliuretani lyerës për tarraca. Pas lyerjes me të krijohet një membranë e papërshkueshme nga uji, pa bashkime dhe fuga, me elasticitet dhe rezistencë të lartë. Certifikuar me shenjën CE si llaç shtrimi për mbrojtjen e...
më shumë...
i ri
PRIMER-PU 100

Prajmer (astar) i ISOFLEX-PU 500

Prajmer (astar) i ISOFLEX-PU 500.
më shumë...
i ri
ISOFLEX-PU 550

Membranë hidroizoluese lyerëse poliuretani, me dy përbërës

Membranë lyerëse poliuretani me dy përbërës, pa tretës. E përshtatshme për hidroizolimin e tarracave dhe të ballkoneve, ose si shtresë e ekspozuar, ose nën pllaka, pllaka termoizoluese etj. Ideale dhe për përdorim të brendshëm, pa...
më shumë...
i ri
ISOFLEX-PU 600

Membranë hidroizoluese lyerëse poliuretani, alifatike

Membranë lyerëse poliuretani alifatike, me një përbërës. Pas vendosjes formon një membranë tërësisht hidroizoluese, pa fuga, me elasticitet të lartë dhe rezistence të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV.
më shumë...
i ri
TOPCOAT-PU 720

Veshje mbuluese elastike poliuretani, alifatike

Veshje mbuluese lyerëse, poliuretani, alifatike, me një përbërës. Përdoret për mbrojtjen e ISOFLEX-PU 500 kundër rrezatimit UV, sidomos nëse dëshirohet ngjyrë përfundimtare e errët. E përshtatshme gjithashtu në raste kur veshjet h...
më shumë...
i ri
AQUAMAT-FLEX

Llaç hidroizolues lyerës fleksibël, 2 komponentesh

Llaç hidroizolues lyerës, fleksibël, 2 komponentesh. Si AQUAMAT-i, me avantazhin se është më i përshtatshëm për sipërfaqe që paraqesin ose mund të paraqesin plasaritje të imëta, për arsye të tkurrje-bymimeve ose tronditjeve. Eshtë...
më shumë...
i ri
AQUAMAT-MONOELASTIC

Llaç izolues lyerës, elastik, i përforcuar me fibra, njëelementësh

Llaç izolues lyerës, i modifikuar me polimerë, elastik, i përforcuar me fibra, njëelementësh. Përdoret për hidroizolimin e sipërfaqeve të betonit, suvasë, tullave, blloqeve të çimentos, mozaikëve, kartonxhesit, drurit, metalit etj...
më shumë...
i ri
AQUAMAT-ELASTIC

Llaç hidroizolues lyerës elastik, 2 komponentesh

Llaç hidroizolues lyerës elastik, 2 kompnentesh. Ashtu si AQUAMAT, për më tepër është i përshtatshëm për sipërfaqe që kanë ose mund të kenë plasaritje të imëta, për shkak të tkurrjebymimeve ose tronditjeve. Eshtë ideal për tarraca...
më shumë...
i ri
ISOGUM P Πλαστομερή ασφαλτόπανα
ISOGUM P

Karton katrama plastomerik (APP) I armuar me pëlhurë poliesterike 180 g/m²

Karton katrama plastomerik (APP) i armuar (përforcuar) me pëlhurë poliesterike 180 g/m². Ngjitja bëhet mbas nxehjes me pajisje ngrohëse, pa përdorur ngjitëse bituminoze. MEMBRANA TË THJESHTA ISOGUM 4 P (4,0 kg/m²). MEMBRANA...
më shumë...
i ri
ISOGUM 3V

Membranë bituminoze plastomerike e përforcuar me lesh xhami (50 g/m²)

Membranë bituminoze plastomerike e përforcuar me lesh (fije) xhami (50 g/m²). Ngjitja e saj bëhet duke u ngrohur me pajisje ngrohëse, pa përdorur ngjitëse bituminoze. Pesha: 3,0 kg/m².
më shumë...
i ri
ISODIEN 4 PF ALU

Membranë bituminoze elastomerike e veshur me fletë alumini

Membranë bituminoze elastomerike e përforcuar me pëlhurë poliesteri (150 g/m²) dhe e veshur me fletë alumini. Ngjitja e saj bëhet duke u ngrohur me pajisje ngrohëse, pa përdorur ngjitëse bituminoze. Pesha: 4,0 kg/m².
më shumë...
i ri
ISOPAST Ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα
ISOPAST

Emulsion bituminoz

Emulsion bituminoz me aftësi ngjitëse të veçantë dhe rezistencë ndaj tretësirave acide dhe alkalike. Përdoret për hidroizolimin e themeleve, mureve mbajtëse, dyshemeve, çative të pjerrëta etj. dhe gjithashtu si prajmer (astar) për...
më shumë...
i ri
ISOLAC-BT

Vernik bituminoz

Vernik bituminoz hidroizolues me tretës (solvente). Ngjitet mirë në të gjitha sipërfaqet dhe është i padepërtueshëm nga uji. Përdoret si prajmer (astar) për ngjitjen e membranave bituminoze (kartonëve katrama), si barrierë e avujv...
më shumë...
i ri
ISOMAC

Mastikë bituminoze

I përshtatshëm për mbylljen e fugave horizontale, për mbylljen e fugave në zona komplekse të detaleve ku është e vështirë të përdoren membranat e fletëve bituminoze (si p.sh. ulluqe, qoshe metalike, parapete, vrima ajrosjeje, etj....
më shumë...
i ri
ISOPAST-RUBBER

Emulsion bituminoz elastomerik

Emulsion bituminoz elastomerik i cili përbëhet nga asfalt i një cilësie të lartë, rrëshira të elastifikuara dhe shtesa (aditivë) të posaçme. Ka rezistencë jashtëzakonisht të lartë ndaj lagështisë dhe aftësi elastike të madhe. Ka a...
më shumë...
i ri