Stukot e pllakave

grid
list
MULTIFILL 2-5

Stuko me ngjyrë për fuga pllakash

Stuko me ngjyrë për fuga, me bazë çimento, për stukimin e pllakave në mur ose në dysheme. I përshtatshëm për mjedise të brendshme dhe të jashtme. MULTIFILL 2-5, për fuga me gjerësi nga 2 mm deri 5 mm. Klasifikohet si CG2 WA sipas ...
më shumë...
i ri
MULTIFILL 3-15

Stuko me ngjyrë për fuga pllakash

Stuko me ngjyrë për fuga, me bazë çimento, për stukimin e pllakave në mur ose në dysheme. I përshtatshëm për mjedise të brendshme dhe të jashtme. MULTIFILL 3-15, për fuga me gjerësi nga 3 mm deri 15 mm. Klasifikohet si CG2 WA sipa...
më shumë...
i ri
multifill rapid
MULTIFILL RAPID 1-8

Stuko pllakash me bazë çimentoje, me mpiksje të shpejtë, e pasuruar me rrëshira

Stuko pllakash, me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, me mpiksje të shpejtë. Ofron rezistencë të lartë mekanike, qëndrueshmëri të shkëlqyer të ngjyrës dhe aftësi të lartë ujëlarguese. Ofron një sipërfaqe përfundimtare të lë...
më shumë...
i ri
MULTIFILL SMALTO 1-8

Stuko fugash me strukturë (në trajtë) porcelani, me veti hidrofobe

Stuko fugash për pllaka, me ngjyrë, me bazë çimento, e përforcuar me rrëshira. Ka veti mekanike të larta, stabilitet ngjyrash të lartë dhe veti fidrofobe (aftësi ujëlarguese) të larta. Përmban komponente të posaçme bakteriostatike...
më shumë...
i ri
MULTIFILL MARBLE 0-3

Stuko për mermerë

Stuko me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, ne kokrriza të imëta, me ngjyrë. Ofron rezistencë të lartë mekanike, qëndrueshmëri mahnitëse të ngjyrës dhe aftësi të lartë ujëlarguese. E përshtatshme për gjerësi fuge deri në 3 ...
më shumë...
i ri
MULTIFILL-STONE

Llaç çimentoje i ngjyrosur për ndërtimin dhe stukimin e gurëve

Llaç çimentoje i modifikuar me polimere dhe i ngjyrosur për ndërtim dhe stukime në gur natyral ose artificial, në mure dhe në dysheme. Ofron forcë të lartë ngjitëse fillestare dhe përfundimtare, veti të larta mekanike dhe qëndrues...
më shumë...
i ri
MULTIFILL-ELASTIC

Mastikë elastike me ngjyrë për stukim pllakash

Mastikë elastike me ngjyrë, një komponenti për stukim. Eshtë e përshtatshme për stukimin e çdo lloji pllake në mure ose në dysheme, në sipërfaqe të ndryshme, në rastet kur kërkohet elasticitet i lartë (p.sh. fuga bymimi etj.). Apl...
më shumë...
i ri
MULTIFILL-EPOXY THIXO

Stuko epokside me ngjyrë me 2 përbërës

Sistem epoksid, pa tretës, me dy përbërës. Vendoset aty ku nevojitet rezistencë e lartë mekanike dhe kimike. Kombinohet në mënyrë ideale me pllakat e posaçme për përdorim në ambiente industriale. E përshtatshme për vendosjen e pll...
më shumë...
i ri
multifill epoxy flow
MULTIFILL-EPOXY FLOW

Stuko epokside me dy përbërës dhe kolë për dysheme

Sistem epoksid, pa tretës, me dy përbërës. Vendoset aty ku nevojitet rezistencë e lartë mekanike dhe kimike. Kombinohet në mënyrë ideale me pllakat e posaçme për përdorim në ambiente industriale. E përshtatshme për vendosjen e pll...
më shumë...
i ri
MULTIFILL EPOXY GLITTER

Stuko epokside, dekorative, me tre përbërës

Stuko epokside, pa tretës, dekorative, me tre përbërës. Shtimi i ISOMAT-GLITTER formon një stuko me ngjyrë, dekorative, që jep një rezultat të veçantë estetik. Vendoset aty ku nevojitet rezistencë e lartë mekanike dhe kimike. Në k...
më shumë...
i ri
isoflex μικρό
ISOMAT-GLITTER

Agregate metalike me ngjyrë

Agregate metalike me ngjyrë. Me shtimin te stukoja epokside MULTIFILL-EPOXY GLITTER, ofrojnë një rezultat përfundimtar estetik special. ISOMAT-GLITTER përdoret në raport deri në 10% me peshë.
më shumë...
i ri
MULTIFILL-EPOXY CLEANER

Agjent pastrues për mbetjet e stukos epokside

Pastrues special në formë xheli, i cili përmban një përzierje tretësish. Përdoret për largimin e mbetjeve të ngurtësuara të stukos epokside (p.sh. MULTIFILL EPOXY THIXO ose MULTIFILL EPOXY FLOW) nga sipërfaqet e pllakave, për shka...
më shumë...
i ri