Kola për përdorime të posaçme

grid
list
ISOMAT AK-T35

Kolë e përforcuar me fibra, për pllaka termoizoluese

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e përforcuar me fibra. Përdoret në kombinim me suvanë MARMOCRET PLUS dhe MARMOCRYL si një sistem për përdorim në termoizolimin e jashtëm të ndërtesave. E përshtatshme për vendosjen...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-T55

Kolë e përforcuar me fibra, për pllaka termoizoluese

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e përforcuar me fibra. Përdoret në kombinim me suvatë MARMOCRET PLUS dhe MARMOCRYL si sistem për izolimin e jashtëm të ndërtesave. E përshtatshme për vendosjen e pllakave termoizol...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-T65

Kolë për pllaka fibre minerale

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë. Përdoret në 25 kg 54 kombinim me suvatë MARMOCRET PLUS dhe MARMOCRYL, si sistem për termoizolimin e jashtëm të ndërtesave. E përshtatshme për vendosjen e pllakave me fibër minerale...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-THERMO

Ngjitëse e armuar me fibra dhe material për patinim për pllaka termoizoluese

Ngjitëse e armuar me fibra, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento. Ka rrëshqitje të papërfillshme dhe intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Përdoret, i kombinuar me suvatë e gatshme...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-THERMO ACRYL

Veshje akrilike e përforcuar me fibra për pllaka termoizoluese

Veshje në trajtë brumi e gatshme për përdorim me bazë rrëshirash akrilike. Ofron elasticitet dhe rezistencë të lartë ndaj lagështirës. Ideale për termoizolimin e jashtëm të ndërtesave kur aplikohet në kombinim me suvatë organike M...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-BLOCK

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire për muraturë me elemente penobetoni

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento, e një cilësie të lartë. Intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ndërtim muri me elemente ndërtimi prej penobetoni.
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-FIRE Πυρίμαχο κονίαμα
ISOMAT AK-FIRE

Llaç zjarrdurues për shtrimin dhe ngjitjen e tullave zjarrduruese

Llaç zjarrdurues për tulla zjarrduruese. Ka rezistencë të jashtëzakonshme ndaj temperaturave të larta dhe ndryshimeve të theksuara të temperaturës, aftësi ngjitëse fillestare dhe përfundimtare të lartë dhe rezistencë të veçantë nd...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-GLASS Ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα
ISOMAT AK-GLASS

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire për ndërtim dhe stukim muri me tulla xhami

Ngjitëse me bazë çimento, e përforcuar me substanca polimere (rrëshira). Fushat e zbatimit: Ndërtim dhe stukim muri me tulla xhami.
më shumë...
i ri
ISOMAT MT 200 Λάσπη για μάρμαρα
ISOMAT MT-200

Llaç për mermerë

Llaç i gatshëm për shtrim mermerësh. Për përdorimin e tij nevojitet vetëm shtesë uji. Thjeshtëzon dhe përshpejton punimet.
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

Ngjitëse epokside 2 komponentesh për mermerë dhe granite

Ngjitëse epokside 2 komponentesh pa tretës (solvente). Eshtë e përshtatshme për ngjitje mermerësh, granitesh dhe të shumicës së materialeve të ndërtimit në sipërfaqe të ndryshme, në mure ose dysheme. Ka aftësi ngjitëse dhe elastik...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-EPOXY FAST

Ngjitëse epokside 2 komponentesh, me ngurtësim të shpejtë, për mermerë dhe granite

Ngjitëse epokside 2 komponentesh, me ngurtësim të shpejtë, pa tretës (solvente). Eshtë e përshtatshme për ngjitje mermerësh, granitesh dhe të shumicës së materialeve të ndërtimit në sipërfaqe të ndryshme, në mure ose dysheme. Esht...
më shumë...
i ri
MONTAGE-S

Ngjitëse në trajtë paste për ngjitje të fuqishme dhe të shpejta

Ngjitëse e një cilësie të lartë në trajtë paste, me tretës (solvente). Ka për bazë kauçukun dhe rrëshirat sintetike. Përdoret për ngjitje të shpejta dhe të fuqishme në rastet më të shumta të materialeve të ndërtimit. Eliminon hapj...
më shumë...
i ri
MONTAGE-W

Ngjitëse në trajtë paste, pa tretës, për ngjitje të fuqishme dhe të shpejta

Ngjitëse e një cilësie të lartë me bazë akrilike, pa tretës (solvente). Përdoret për ngjitje të shpejta dhe të fuqishme të materialeve në të gjitha nënshtresat me thithshmëri si dru, beton, mur tulle, pllaka gipsi etj. Eliminon ha...
më shumë...
i ri
ISOMAT AK-PARQUET

Ngjitës poliuretani për dysheme prej druri

Ngjitës poliuretani me performancë të lartë me një përbërës për dysheme prej druri. I përshtatshëm për fiksimin dhe ngjitjen e të gjitha llojeve të dyshemeve të drunjta, si parket solid, laminat, shirita, listela, dërrasa, mbi dys...
më shumë...
i ri
SUPERBOND-PU πολυουρεθανική κόλλα
SUPERBOND-PU

Ngjitës poliuretani për ngjitje të fuqishme

Ngjitës poliuretani me performancë të lartë me një përbërës dhe pa tretës. Ofron ngjitje të fuqishme në të gjitha materialet e ndërtimit, si druri, betoni, alumini, pllakat etj. Është gjithashtu i përshtatshëm për çdo konstruksion...
më shumë...
i ri