Dysheme me përbërje rrëshire

grid
list
DUROFLOOR

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh. Pas përzierjes së 2 komponenteve shtohet rërë kuarcore në raport DUROFLOOR : rërë kuarcore = 1:2 sipas peshës. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-11

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për dysheme

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për dysheme. Duke shtuar rërë kuarcore M32, në raporte 1:1 sipas peshës, mund të përdoret si mbishtresë vetëniveluese (duke u hedhur në sipërfaqe). Në mënyrë alternative mund të përdoret pa shtua...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-R

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për lyerje

Mbishtresë epokside me ngjyrë, 2 komponentesh për lyerje. Për mbishtresa dyshemeje prej betoni ose llaç çimento. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-PU

Shtresë lyerëse poliuretani me dy përbërës

Shtresë pa tretës poliuretani me ngjyrë, me dy përbërës, me rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV. DUROFLOOR-PU përdoret si shtresë mbi dysheme betoni, nivelime çimentoje etj. Klasifikohet si SR-B2,0-AR2-IR8 sipas EN 13813....
më shumë...
i ri
TOPCOAT-PU 720

Veshje mbuluese elastike poliuretani, alifatike

Veshje mbuluese lyerëse, poliuretani, alifatike, me një përbërës. Përdoret për mbrojtjen e ISOFLEX-PU 500 kundër rrezatimit UV, sidomos nëse dëshirohet ngjyrë përfundimtare e errët. E përshtatshme gjithashtu në raste kur veshjet h...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-C

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh, me përçueshmëri

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh për dysheme, me përçueshmëri, pa tretës (solvente), për të përballuar elektricitetin statik. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-CV

Vernik epoksid 2 komponentesh, me përçueshmëri

Vernik epoksid 2 komponentesh, me përçueshmëri. Përdoret gjatë procedurës së zbatimit të DUROFLOOR-C. Klasifikohet si SR-B2,0 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-CMT

Shtresë dyshemeje, çimentoje, epokside, vetëniveluese, me tre përbërës

Shtresë dyshemeje, çimentoje, epokside, vetëniveluese, me tre përbërës, pa tretës. Përdoret për meremetime dhe nivelim të dyshemeve me bazë çimentoje që do të mbulohen me sisteme epokside DUROFLOOR, veshje poliuretani, dysheme pla...
më shumë...
i ri
EPOMAX-MT

Stuko epokside e lëngët, me fortësi të lartë, me tre përbërës

Llaç i lëngët që nuk tkurret, me fortësi të lartë, me tre përbërës. Me bazë rrëshire epokside, pa tretës, me dy përbërës dhe rërë kuarci madhësie kokrrize të zgjedhur posaçërisht. Ofron forcë fillestare dhe përfundimtare të lartë,...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

Prajmer (astar) epoksid transparent 2 komponentesh, me tretës (solvent). Përdoret si prajmer (astar) i mbishtresave epokside për dysheme. Klasifikohet si SR-B2,0 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-BI

Bojë epokside transparente 2 komponentesh për imprenjim

Rrëshirë epokside transparente 2 komponentesh, me tretës (solvente), për imprenjim në dysheme prej betoni ose llaçi me çimento. Përdoret për stabilizimin e nënshtresave me bazë çimento dhe për të realizuar dysheme me rezistencë nd...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-PSF

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

Prajmer (astar) epoksid transparent 2 komponentesh, pa tretës (solvente). Përdoret si prajmer (astar) i mbishtresave epokside, si edhe për prodhimin e llaçeve me përmbajtje rrëshinore duke shtuar rërë kuarcore. Klasifikohet si SR-...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER-PRO

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës. Përdoret si astar për sipërfaqet e çimentos që do të vishen me shtresa epokside të sistemit DUROFLOOR. Me shtimin e rërës së kuarcit, mund të përdoret për të prodhuar llaç rrëshinor ose mat...
më shumë...
i ri
EPOXYPRIMER-500

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës. Mund të përdoret edhe si astar i ISOFLEX-PU 500, kur përdoret mbi sipërfaqe jothithëse apo mbi shtresa të vjetra hidroizoluese. I përshtatshëm gjithashtu për astar nënshtresash me bazë çi...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER-W

Prajmer (astar) epoksid 3 komponentesh, i tretshëm në ujë

Prajmer (astar) epoksid 3 komponentesh, i tretshëm në ujë. Përdoret në dysheme betoni me lagështi (të njoma) ose të reja (me moshë më të vogël se 28 ditë), të cilat do të mbulohen me mbishtresa epokside të sistemit DUROFLOOR. Klas...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER-SG

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës për pllaka betoni

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh pa tretës. Përdoret në rastet kur mbishtresat e sistemit DUROFLOOR do të aplikohen në dysheme betoni të ndotura me vajra (pasi të pastrohen) si edhe në nënshtresa të lagura ose të dëmtuara ng...
më shumë...
i ri