Dysheme me përbërje rrëshire

grid
list
DUROFLOOR Έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη, εποξειδική επίστρωση δαπέδου
DUROFLOOR

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh, pa tretës (solvente). Pas përzierjes së 2 komponenteve shtohet rërë kuarcore në raport DUROFLOOR : rërë kuarcore = 1:2 sipas peshës. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 1381...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR 11 Έγχρωμη, εποξειδική βαφή και αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση δαπέδου
DUROFLOOR 11

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për dysheme

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për dysheme, pa tretës. Duke shtuar rërë kuarcore M32, në raporte 1:1 sipas peshës, mund të përdoret si mbishtresë vetëniveluese (duke u hedhur në sipërfaqe). Në mënyrë alternative mund të përdor...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-R Επαλειφόμενη, εποξειδική βαφή
DUROFLOOR-R

Mbishtresë epokside 2 komponentesh për lyerje

Mbishtresë epokside me ngjyrë, 2 komponentesh për lyerje, pa tretës (solvente). Për mbishtresa dyshemeje prej betoni ose llaç çimento. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-PU Πολυουρεθανική, επαλειφόμενη επίστρωση δαπέδων
DUROFLOOR-PU

Shtresë lyerëse poliuretani me dy përbërës

Shtresë pa tretës poliuretani me ngjyrë, me dy përbërës, me rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV. DUROFLOOR-PU përdoret si shtresë mbi dysheme betoni, nivelime çimentoje etj. Klasifikohet si SR-B2,0-AR2-IR8 sipas EN 13813....
më shumë...
i ri
TOPCOAT-PU 720 βαφή προστασίας
TOPCOAT-PU 720

Veshje mbuluese elastike poliuretani, alifatike

Veshje mbuluese lyerëse, poliuretani, alifatike, me një përbërës. Përdoret për mbrojtjen e ISOFLEX-PU 500 kundër rrezatimit UV, sidomos nëse dëshirohet ngjyrë përfundimtare e errët. E përshtatshme gjithashtu në raste kur veshjet h...
më shumë...
i ri
durofloor rl
DUROFLOOR-RL

Shtresë lyerëse epokside, me dy përbërës

Sistem epoksid me ngjyrë, pa tretës, me dy përbërës, me përmbajtje shumë të ulët substancash të avullueshme organike (VOC), sipas LEED. Përdoret si shtresë lyerëse mbi dyshemetë e betonit, nivelimet e çimentos etj. që kërkojnë rez...
më shumë...
i ri
duroprimer rl
DUROPRIMER-RL

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës

Astar epoksid, pa tretës, transparent, me dy përbërës, me përmbajtje shumë të ulët substancash të avullueshme organike. Pajtohet me kërkesat e LEED në lidhje me përmbajtjen e substancave të avullueshme organike (VOC). Përdoret si ...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-C Αγώγιμη, αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση
DUROFLOOR-C

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh, me përçueshmëri

Mbishtresë epokside vetëniveluese 2 komponentesh për dysheme, me përçueshmëri, pa tretës (solvente), për të përballuar elektricitetin statik. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-CV Αγώγιμο εποξειδικό βερνίκι
DUROFLOOR-CV

Vernik epoksid 2 komponentesh, me përçueshmëri

Vernik epoksid 2 komponentesh, me përçueshmëri. Përdoret gjatë procedurës së zbatimit të DUROFLOOR-C. Klasifikohet si SR-B2,0 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-CMT

Shtresë dyshemeje, çimentoje, epokside, vetëniveluese, me tre përbërës

Shtresë dyshemeje, çimentoje, epokside, vetëniveluese, me tre përbërës, pa tretës. Përdoret për meremetime dhe nivelim të dyshemeve me bazë çimentoje që do të mbulohen me sisteme epokside DUROFLOOR, veshje poliuretani, dysheme pla...
më shumë...
i ri
EPOMAX-MT

Stuko epokside e lëngët, me fortësi të lartë, me tre përbërës

Llaç i lëngët që nuk tkurret, me fortësi të lartë, me tre përbërës. Me bazë rrëshire epokside, pa tretës, me dy përbërës dhe rërë kuarci madhësie kokrrize të zgjedhur posaçërisht. Ofron forcë fillestare dhe përfundimtare të lartë,...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER Διαφανές εποξειδικό αστάρι
DUROPRIMER

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

Prajmer (astar) epoksid transparent 2 komponentesh, me tretës (solvent). Përdoret si prajmer (astar) i mbishtresave epokside për dysheme. Klasifikohet si SR-B2,0 sipas EN 13813.
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-BI Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός 2 συστατικών
DUROFLOOR-BI

Bojë epokside transparente 2 komponentesh për imprenjim

Rrëshirë epokside transparente 2 komponentesh, me tretës (solvente), për imprenjim në dysheme prej betoni ose llaçi me çimento. Përdoret për stabilizimin e nënshtresave me bazë çimento dhe për të realizuar dysheme me rezistencë nd...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-PSF Διαφανές εποξειδικό αστάρι
DUROFLOOR-PSF

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

Prajmer (astar) epoksid transparent 2 komponentesh, pa tretës (solvente). Përdoret si prajmer (astar) i mbishtresave epokside, si edhe për prodhimin e llaçeve me përmbajtje rrëshinore duke shtuar rërë kuarcore. Klasifikohet si SR-...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER-PSF

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës pa tretës

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës pa tretës. Përdoret si astar mbi sipërfaqe që do të vishen më pas me sisteme epokside për shtrimin e dyshemeve dhe si lidhës për përgatitjen e llaçeve epokside me shtimin e rërës së kuarcit. ...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER-PRO Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών
DUROPRIMER-PRO

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës. Përdoret si astar për sipërfaqet e çimentos që do të vishen me shtresa epokside të sistemit DUROFLOOR. Me shtimin e rërës së kuarcit, mund të përdoret për të prodhuar llaç rrëshinor ose mat...
më shumë...
i ri
EPOXYPRIMER-W

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh i tretshëm në ujë

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh i tretshëm në ujë. Përdoret për kalimin me prajmer të sipërfaqeve me bazë çimento, si beton, shtresa me llaç çimento etj., të cilat do të shtrohen me rrëshira epokside të sistemit DUROFLOOR. ...
më shumë...
i ri
EPOXYPRIMER 500 Εποξειδικό υδατοδιαλυτό αστάρι
EPOXYPRIMER 500

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës. Mund të përdoret edhe si astar i ISOFLEX-PU 500, kur përdoret mbi sipërfaqe jothithëse apo mbi shtresa të vjetra hidroizoluese. I përshtatshëm gjithashtu për astar nënshtresash me bazë çi...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER-W Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό αστάρι
DUROPRIMER-W

Prajmer (astar) epoksid 3 komponentesh, i tretshëm në ujë

Prajmer (astar) epoksid 3 komponentesh, i tretshëm në ujë. Përdoret në dysheme betoni me lagështi (të njoma) ose të reja (me moshë më të vogël se 28 ditë), të cilat do të mbulohen me mbishtresa epokside të sistemit DUROFLOOR. Klas...
më shumë...
i ri
DUROPRIMER-SG Ειδικό εποξειδικό αστάρι
DUROPRIMER-SG

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës për pllaka betoni

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh pa tretës. Përdoret në rastet kur mbishtresat e sistemit DUROFLOOR do të aplikohen në dysheme betoni të ndotura me vajra (pasi të pastrohen) si edhe në nënshtresa të lagura ose të dëmtuara ng...
më shumë...
i ri