Dysheme me bazë çimento

grid
list
EXTRA-TOP

Material për rritjen e fortësisë së sipërfaqeve në dysheme ndërtesash industriale

Material për rritjen e fortësisë së sipërfaqeve në dysheme ndërtesash industriale me materiale inerte kuarcore dhe shtesa (aditivë) speciale. I përshtatshëm për dysheme ndërtesash industriale, zejtari, bodrume, depo magazinimi, of...
më shumë...
i ri
EXTRA-TOP CR

Agjent forcues për dyshemetë industriale me smeril

Agjent forcues për dyshemetë industriale me smeril, agregate kuarci dhe aditivë specialë. I përshtatshëm për dysheme që kërkojnë rezistencë mekanike, si p.sh. dysheme ambientesh industriale, bodrume, ofiçina dhe dyqane makinerish,...
më shumë...
i ri
FLOWCRET 1-10

Llaç çimento vetënivelues, me përmbajtje rrëshire për dysheme

Llaç çimento vetënivelues, me përmbajtje rrëshire për dysheme, i përshtatshëm për rrafshim dhe nivelim sipërfaqesh prej betoni ose llaç çimentoje. Zbatohet në trashësi 1-10 mm. Eshtë ideal për përgatitjen e nënshtresës para vendos...
më shumë...
i ri
FLOWCRET 1-10 EXPRESS τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων
FLOWCRET 1-10 EXPRESS

Llaç çimento vetënivelues, me ngurtësim të shpejtë, me përmbajtje rrëshire, për rrafshimin e dyshemeve

Llaç çimento vetënivelues, me ngurtësim të shpejtë, me përmbajtje rrëshire, për rrafshimin (nivelimin) e dyshemeve. Eshtë i përshtatshëm për rrafshimin dhe nivelimin sipërfaqeve me beton ose llaç çimentoje, të cilat do të shtrohen...
më shumë...
i ri
FLOWCRET 3-30 EXPRESS

Material vetënivelues me mpiksje të shpejtë

Material vetënivelues me mpikse të shpejtë, i modifikuar me polimere që përdoret për nivelimin dhe lëmimin e sipërfaqeve. Mund të aplikohet në trashësi 3-30 mm. Ideal përpara instalimit të mbulimit të dyshemeve, si pllaka, mokete,...
më shumë...
i ri
SCREED-100

Llaç çimento nivelues për mbushjen e dyshemeve

Llaç çimento për mbushje dhe nivelim dyshemesh që do të shtrohen me pllaka, mermerë, shtresa dyshemeje që ngjiten etj., si dhe për të dhëne pjerrësi në tarraca. Zëvendëson betonin e paarmuar (pa hekur) ose penobetonin (beton i leh...
më shumë...
i ri
SCREED-SX Ταχύπηκτη κονία
SCREED-SX

Material për nivelim dyshemesh me mpiksje të shpejtë, për lidhje me llaçin

Llaç i përforcuar, me mpiksje të shpejtë, që zëvendëson çimenton (material lidhës) në nivelime dyshemesh. Përbëhet nga çimento dhe aditivë specialë. Kur përzihet me rërë dhe ujë, ofron llaç me rezistencë të lartë, me mpiksje të sh...
më shumë...
i ri