Suva me bazë çimentoje

grid
list
MARMOCRET-BOND

Llaç çimento i gatshëm për dorën e sprucuar të suvasë

Llaç çimento i gatshëm për hedhjen e dorës së sprucuar të suvasë. Përdoret si shtresë lidhëse e sprucuar në sipërfaqe me beton, muraturë, pllaka termoizoluese etj., për të rritur ngjitshmërinë e shtresës bazë të suvasë që vijon. P...
më shumë...
i ri
MARMOCRET-BASE

Suva e gatshme për shtresën bazë

Llaç çimento i gatshëm për krijimin e shtresës bazë të suvasë. Eshtë nënshtresë ideale për rastin që si dorë e fundit (e fërkuar ose e imët) e suvasë do të përdoren suvatimet e gatshme me ngjyrë, me veti hidrofobe (të papërshkuesh...
më shumë...
i ri
MARMOCRET-1

Suva e gatshme për njё shtresë

Suva e gatshme për një shtresë. Aplikohet nё shtresё me trashёsi deri mё 3 cm. Para se tё aplikohet duhet tё hidhet dora e parё (e sprucuar). Përzihet vetëm me ujë. Aplikohet me pompë llaçi, mistri ose përdaf. Klasifikohet si OC C...
më shumë...
i ri
MARMOCRET Fine

Suva e gatshme, me ngjyrë, me veti hidrofobe. Sipërfaqe e lëmuar

Suva e gatshme, me ngjyrë, me veti hidrofobe (aftësi ujëlarguese), për dorën e fundit (e fërkuar) të suvasë. Eshtë e përshtatshme për të realizuar sipërfaqe të lëmuara. Përzihet vetëm me ujë. Eliminon nevojën për bojatisje. Klasif...
më shumë...
i ri
MARMOCRET Decor

Suva e gatshme, me ngjyrë, me veti hidrofobe. Sipërfaqe e palëmuar

Suva e gatshme, me ngjyrë, me veti hidrofobe (aftësi ujëlarguese), për dorën e fundit (e fërkuar) të suvasë. Eshtë e përshtatshme për të realizuar sipërfaqe dekorative të palëmuara me fërkuesën speciale me majë. Përzihet vetëm me ...
më shumë...
i ri
MARMOCRET-PLUS Fine

Suva me ngjyrë, me përmbajtje rrëshire, me veti hidrofobe. Sipërfaqe e lëmuar

Suva e gatshme, me përmbajtje rrëshire, me veti hidrofobe (aftësi ujëlarguese), për dorën e fundit të suvasë. Eshtë e përshtatshme për të realizuar sipërfaqe të lëmuara në nënshtresa me kërkesa të veçanta elasticiteti dhe ngjitjej...
më shumë...
i ri
MARMOCRET-PLUS Decor

Suva me ngjyrë, me përmbajtje rrëshire, me veti hidrofobe. Sipërfaqe e palëmuar

Suva e gatshme, me përmbajtje rrëshire, me veti hidrofobe (aftësi ujëlarguese), për dorën e fundit të suvasë. Eshtë e përshtatshme për të realizuar sipërfaqe dekorative të palëmuara në nënshtresa me kërkesa të veçanta elasticiteti...
më shumë...
i ri
MARMOCRET-SP

Suva restaurimi për rinovime

Suva restaurimi, veçanërisht rezistente ndaj kripërave dhe lagështirës. E përshtatshme për restaurimin e suvave në ndërtesat pranë detit ose në zona të ekspozuara ndaj lagështirës që vjen nga toka. E përshtatshme gjithashtu për zo...
më shumë...
i ri
ISOMAT ST-1 Ειδικός εμποτισμός για τοιχοποιίες καταπονημένες από άλατα
ISOMAT ST-1

Ngopje e muraturës së dëmtuar nga kripërat

Ngopje e veçantë për restaurimin e muraturës së dëmtuar nga kripërat. I shndërron kripërat e tretshme në ujë, si kloruret dhe sulfatet, në përbërës të patretshëm. Përdoret për restaurimin e muraturave të dëmtuara nga kripërat, duk...
më shumë...
i ri
UNICRET

Llaç për suvatim dhe muraturë

Llaç për suvatim dhe muraturë. Klasifikohet si GP CS II, W0 sipas EN 998-1.
më shumë...
i ri
UNICRET-FAST

Suva e bardhë me mpiksje të shpejtë

Suva e bardhë me mpiksje të shpejtë për meremetim. Eshtë ideal për meremetime në ndërtesa të reja dhe të vjetra. Zëvendëson përdorimet përkatëse të allçisë në ndërtim. Klasifikohet si GP CS I, W0 sipas EN 998-1....
më shumë...
i ri
ISOMAT MT-80

Llaç për muraturë

Llaç i gatshëm për muraturë. Për përdorimin e tij nevojitet vetëm shtesë uji. Thjeshtëzon dhe përshpejton punimet. Përdoret për çdo lloj material ndërtimi si tulla, blloqe betoni, blloqe penobetoni, gurë etj. Klasifikohet si M5 si...
më shumë...
i ri