Bojëra dhe astarë epoksidë

grid
list
EPOXYCOAT

Bojë epokside 2 komponentësh

Bojë epokside 2 komponentesh, me tretës (solvente). Ofron rezistencë të lartë ndaj fërkimeve, veprimeve kimike dhe atmosferike. Certifikuar me shenjën CE si llaç shtrimi për mbrojtjen e sipërfaqeve të betonit, sipas standardit EN ...
më shumë...
i ri
EPOXYCOAT-S

Bojë epokside 2 komponentesh. Ε përshtatshme për bojatisje pishinash.

Bojë epokside 2 komponentesh, me tretës (solvente). Ofron rezistencë të rritur ndaj fërkimeve, veprimeve kimike dhe atmosferike si edhe elasticitet të rritur. E përshtatshme për bojatisje pishinash. Certifikuar me shenjën CE si ll...
më shumë...
i ri
EPOXYCOAT-W

Bojë epokside 2 komponentesh, e tretshme në ujë

Bojë epokside 2 komponentesh, e tretshme në ujë. Veçanërisht e përshtatshme për nënshtresa betoni me lagështi (të njoma) ose të reja (me moshë më të vogël se 28 ditë). Ofron rezistencë më të lartë ndaj fërkimeve, veprimeve kimike ...
më shumë...
i ri
EPOXYCOAT-VSF

Bojë epokside 2 komponentesh pa tretës

Bojë epokside 2 komponentesh pa tretës. Ka rezistencë jashtëzakonisht të lartë ndaj fërkimit, veprimeve kimike dhe kushteve klimaterike. Certifikuar me shenjën CE si llaç shtrimi për mbrojtjen e sipërfaqeve të betonit, sipas stand...
më shumë...
i ri
EPOXYCOAT-AC

Prajmer (astar) epoksid
2 komponentesh
kundër ndryshkut

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh kundër ndryshkut, për sipërfaqe metalike. Përdoret vetëm ose si nënshtresë prajmeri kundër ndryshkut të EPOXYCOAT-W, EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT dhe EPOXYCOAT-S. Klasifikohet si produkt për përf...
më shumë...
i ri
DUROFLOOR-BI

Bojë epokside transparente 2 komponentesh për imprenjim

Rrëshirë epokside transparente 2 komponentesh, me tretës (solvente), për imprenjim në dysheme prej betoni ose llaçi me çimento. Përdoret për stabilizimin e nënshtresave me bazë çimento dhe për të realizuar dysheme me rezistencë nd...
më shumë...
i ri