WATERSTOP 1520

Kordon i bymyer prej bentoniti

Kërko fletën e të dhënave teknike
0625/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Kordon i krijuar nga një përpunim special i bentonitit dhe kauçukut. Eshtë i përshtatshëm për vulosjen dhe hidroizolimin e fugave (bashkimeve që krijohen gjatë betonimit të veçantë të pjesëve të ndryshme konstruktive) në elemente betoni (psh. në vendet ku bashkohen pllakat me muret prej betoni).

NGJYRA

Jeshile.

PAKETIMI

Top 30 m/Kuti.