VS-W

Vernik me bazë uji, akrilik

Broshurë teknike
0216/6

VEÇORITË/INSTALIMET

VS-W është vernik me bazë uji, akrilik, transparent, i gatshëm, me strukturë nanomolekulare. Përdoret në sipërfaqe me bazë çimentoje, gurë natyrorë, sipërfaqe të drunjta etj. Nxjerr në pah ngjyrën natyrore të materialit mbi të cilin vendoset, duke mbrojtur në të njëjtën kohë sipërfaqen nga uji i shiut dhe ndotja atmosferike. Ideal për mbrojtjen e sipërfaqeve, dekoruar me lustër llaçi çimentoje. I përshtatshëm për mure dhe dysheme, në mjedise të brendshme dhe të jashtme.

NGJYRA

Transparent.

KONSUMI

150-200 ml/m² për shtresë, në varësi të aftësisë thithëse të sipërfaqes.

PAKETIMI

20 l, 5 l, 1 l.