VS-1

Vernik akrilik për gurë

Broshurë teknike
0216/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Vernik akrilik transparent për mbrojtjen dhe demonstrimin e gurëve natyrorë (rrasa, gurë porozë etj.) dhe materialesh ndërtimi artificiale (tulla dekorative, tjegulla etj.). Thekson ngjyrën natyrore të materialit mbi të cilin zbatohet, duke dhënë në të njëjtën kohë papërshkueshmëri nga uji, rezistencë ndaj ndikimeve klimaterike dhe mbrojtje nga ndotjet atmosferike. I përshtatshëm për sipërfaqe muri ose dyshemeje, për mjedise të brendshme dhe të jashtme.

NGJYRA

Transparent.

KONSUMI

150-200 ml/m² për shtresë, në varësi të thithshmërisë së sipërfaqes.

PAKETIMI

10 l, 4 l, 1 l.