VARNISH-PU 2K

Llak trasparent poliuretani, me bazë uji dhe dy përbërës

Broshurë teknike
0227/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Llak poliuretani trasparent, me bazë uji me dy përbërës. Karakterizohet nga rezistencë ndaj rrezatimit UV dhe ka rezistencë shumë të mirë mekanike dhe kimike. Përdoret si llak mbrojtës i llaçit dekorativ të çimentos. I përshtatshëm gjithashtu për sipërfaqe guri, druri, dysheme me bazë çimentoje etj. Certifikuar me shenjën CE si shtresë mbrojtëse e betonit, sipas standardit EN 1504-2.

NGJYRA

Transparente (gloss/matt).

KONSUMI

70-120 g/m² për shtresë, në varësi me porozitetin e nënshtresës.

PAKETIMI

5 kg, 1 kg.