UNICRET-FAST

Suva e bardhë me mpiksje të shpejtë

Broshurë teknike
0325/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Suva e bardhë me mpiksje të shpejtë për meremetim. Eshtë ideal për meremetime në ndërtesa të reja dhe të vjetra. Zëvendëson përdorimet përkatëse të allçisë në ndërtim. Klasifikohet si GP CS I, W0 sipas EN 998-1.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

Rreth 14,7 kg/m²/cm.

PAKETIMI

25 kg, 5 kg.