TOPCOAT-PU 720

Veshje mbuluese elastike poliuretani, alifatike

Broshurë teknike
0229/1 TOPCOAT-PU 720 βαφή προστασίας

VEÇORITË/INSTALIMET

Veshje mbuluese lyerëse, poliuretani, alifatike, me një përbërës. Përdoret për mbrojtjen e ISOFLEX-PU 500 kundër rrezatimit UV, sidomos nëse dëshirohet ngjyrë përfundimtare e errët. E përshtatshme gjithashtu në raste kur veshjet hidroizoluese të poliuretanit duhet t'i rezistojnë trafikut të brendshëm të këmbësorëve.

NGJYRA

E bardhë. Ngjyra të tjera jepen vetëm me porosi (sasia minimale e porosisë 500 kg).

KONSUMI

0,12-0,25 kg/m² në varësi të nënshtresës.

PAKETIMI

20 kg, 5 kg, 1 kg.