TIXOPHALTE

Mastikë bituminoze elastoplastike ngjitëse dhe vulosëse

Kërko fletën e të dhënave teknike
0624/6 seal and fix προϊόν

VEÇORITË/INSTALIMET

Mastikë ngjitëse dhe vulosëse elastoplastike, e gatshme për përdorim, zbatohet në gjendje të ftohtë, me bazë bitum të modifikuar të cilësisë së lartë dhe materiale elastomerike. Përmban sasi të vogël tretësi (solventi) të pandezshëm. Ofron elasticitet të madh dhe të përhershëm, papërshkueshmëri nga uji absolute dhe aftësi ngjitëse të jashtëzakonshme në një gamë të madhe nënshtresash si edhe në nënshtresa me lagështi (të njoma).

NGJYRA

E zezë.

KONSUMI

Për mbushje fugash: rreth 1,4 kg/l vëllimi fuge.

PAKETIMI

310 ml.