STUCCOCRET-PLUS

Stuko me bazë çimentoje e modifikuar me polimerë

Broshurë teknike
0326/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Stuko me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë. Është me kokrrizë tepër të imët, e përshtatshme për lëmim dhe përgatitje të sipërfaqeve të mureve të brendshme që do të lyhen me bojë ose veshje të tjera. E përshtatshme për sipërfaqe prej betoni ose suvaje. Zëvendëson stukot e vajit dhe materiale të ngjashme. Për shkak të peshës së lehtë, është e thjeshtë në përdorim dhe mbulon deri në 18% sipërfaqe më tepër, në krahasim me stukot e zakonshme. Klasifikohet si GP CS II, W0 sipas EN 998-1.
Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).
Certification
Πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (voc),με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια ελέγχου

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

Rreth 0,9 kg/m²/mm.

PAKETIMI

20 kg.