STUCCOCRET

Stuko per patinim

Broshurë teknike
0326/6 STUCCOCRET στόκος σπατουλαρίσματος

VEÇORITË/INSTALIMET

Stuko patinimi për rrafshimin dhe përgatitjen e sipërfaqeve të murit të cilat do të lyhen me bojë. E përshtatshme për sipërfaqe suvaje ose betoni. Zëvendëson stukot vajore dhe materiale të tjera të ngjashme. Klasifikohet si GP CS II, W0 sipas EN 998-1.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

Rreth 1,1 kg/m²/mm.

PAKETIMI

20 kg, 10 kg, 4 kg.