SILICONE-PRIMER

Prajmer (astar) për ngjitjen e suvatimeve me përmbajtje silikoni

Kërko fletën e të dhënave teknike
0359/6 SILICONE-PRIMER Αστάρι πρόσφυσης σιλικονούχων σοβάδων

VEÇORITË/INSTALIMET

Emulsion akrilik me përmbajtje silikoni, i cili aplikohet në sipërfaqe poroze për stabilizimin e tyre dhe për të siguruar ngjitje mbi to të suvatimeve me përmbajtje silikoni MARMOCRYL SILICONE.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

100-200 g/m², në varësi të thithshmërisë së nënshtresës.

PAKETIMI

20 kg, 10 kg, 5 kg.