SHTRESË DHE NGJITËSE

E përshtatshme për shkëputje të sipërfaqeve të rregullta dhe problematike

Kërko fletën e të dhënave teknike
0719/3 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

VEÇORITË/INSTALIMET

E përshtatshme për shkëputje të sipërfaqeve të rregullta dhe problematike. Mundëson mbulime të mëtejshme për të funksionuar si shtresa të pavarura në lidhje me nënshtresën. I përshtatshëm për mure ose dysheme të brendshme në një sërë sipërfaqesh, si p.sh. beton, llaç për çimento, shtresa të pllakave të vjetra, mozaikë, muratura etj.

PAKETIMI

Top 1 m x 30 m.