RETADOL

Ngadalësues i mpiksjes – Plastifikator betoni

Broshurë teknike
0122/1 RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngadalësues i mpiksjes së betonit me veti plastifikuese (ASTM C-494 i tipit D, ELOT EN 934-2:T10). Përdoret atje ku duhet ngadalësuar koha e mpiksjes së betonit, me përmirësim paralel të mënyrës së përpunimit dhe të vetive të tij. Ndihmës i domosdoshëm për transportimin e betonit të gatshëm.

NGJYRA

Kafe e errët.

KONSUMI

0,2-0,3 kg për 100 kg çimento.

PAKETIMI

1000 kg, 250 kg, 20 kg.