REOTOL-SPL

Aditiv superlëngëzues për beton i tipit F

Broshurë teknike
0121/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Aditiv superlëngëzues për beton (ASTM C-494 i tipit A, F, ELOT EN 934-2:T3.1 & T3.2). Rrit punueshmërinë e betonit duke u shtuar në vendin e punës. Zvogëlon raportin U/Ç gjatë prodhimit të betonit.

NGJYRA

Kafe e errët.

KONSUMI

Si superlëngëzues i tipit F: 0,2-1,4 kg për 100 kg çimento.
Në doza më të vogla vepron si lëngëzues i zakonshëm.

PAKETIMI

1000 kg, 240 kg, 20 kg.