PLASTIPROOF

Aditiv lëngëzues për beton i tipit A – Hidroizolues mase

Broshurë teknike
0120/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Aditiv lëngëzues për beton hidroizolues mase (ASTM C-494 i tipit A, ELOT EN 934-2:T2 & T9). I shtuar tek betoni i jep veti plastifikuse dhe përmirëson rezistencën ndaj përshkueshmërisë nga uji rrit papërshkueshmërinë nga uji).

NGJYRA

Kafe e errët.

KONSUMI

0,2-0,5 kg për 100 kg çimento.

PAKETIMI

1000 kg, 240 kg, 20 kg, 5 kg.