PJESË E POSAÇME PËR HIDOIZOLIMIN E SIFONEVE

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Kërko fletën e të dhënave teknike
0630/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.

NGJYRA

E verdhë.

PAKETIMI

42,5 cm x 42,5 cm.