PJESË E POSAÇME PËR HIDOIZOLIMIN E PIKAVE TË FURNIZIMIT ME UJË

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Kërko fletën e të dhënave teknike
0630/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.

NGJYRA

Portokalli.

PAKETIMI

12 cm x 12 cm.