OUTER CORNER

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Kërko fletën e të dhënave teknike
0630/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.

NGJYRA

Blu.

PAKETIMI

21 cm x 21 cm.