NANOPRO-M

Nano-ngopje për mbrojtjen e mermerëve

Broshurë teknike
0228/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Emulsion me bazë uji me aftësi shumë të larta depërtuese, i mbështetur në strukturën nano-molekulare. Mbron sipërfaqet joporoze nga lagështira dhe njollat e kripërave. I përshtatshëm për mermerë të lustruar, granite, pllaka, porcelan etj. Për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Certifikuar me shenjën CE si ngopje ujëlarguese, sipas standardit EN 1504-2.

NGJYRA

E bardhë (transparente kur thahet).

KONSUMI

50-70 ml/m², në varësi të aftësisë thithëse të sipërfaqes.

PAKETIMI

20 l, 5 l, 1 l.