NANOPRO-L

Nanongopje për mbrojtjen e sipërfaqeve nga vajrat

Broshurë teknike
0228/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Veshje plastike, me bazë uji, me aftësi të larta depërtuese, për shkak të strukturës nanomolekulare. Mbron sipërfaqet poroze dhe disi poroze (mermerë, granite etj.) nga njollat e vajit, lagështia, njollat e kripës dhe zhvillimi i myqeve. I përshtatshëm për beton, muraturë, suva, stuko pllakash, kartonxhes, pllaka zdrukthi, gurë natyrorë etj. Për përdorim në mjedise të brendshme dhe të jashtme. Certifikuar me shenjën CE si ngopje ujëlarguese, sipas standardit EN 1504-2.

NGJYRA

E bardhë (transparente kur thahet).

KONSUMI

50-100 ml/m², në varësi të aftësisë thithëse të sipërfaqes.

PAKETIMI

20 l, 5 l, 1 l.