NANOPRO-C

Nano-ngopje për mbrojtjen e sipërfaqeve poroze

Broshurë teknike
0228/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Emulsion me bazë uji me aftësi të larta depërtuese, i mbështetur në strukturën nano-molekulare. Mbron sipërfaqet poroze nga lagështira dhe njollat e kripërave. I përshtatshëm për beton, muraturë, suva, stuko pllakash, pllaka gipsi, pllaka zdrukthi, gurë natyralë etj. Për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Certifikuar me shenjën CE si ngopje ujëlarguese, sipas standardit EN 1504-2.

NGJYRA

E bardhë (transparente kur thahet).

KONSUMI

100-200 ml/m², në varësi të aftësisë thithëse të sipërfaqes.

PAKETIMI

20 l, 5 l, 1 l.