NANO-SEAL

Material për mbrojtjen dhe stabilizimin e nënshtresave inorganike

Kërko fletën e të dhënave teknike
0228/1 NANO-SEAL Αδιαβροχοποιητικό και σταθεροποιητικό επιφανειών

VEÇORITË/INSTALIMET

Dispersion ujor (emulsion) me përmbajtje rrëshire me aftësi të lartë penetruese (depërtuese). Aplikohet në sipërfaqe poroze për stabilizimin e tyre dhe për mbrojtjen nga lagështia dhe krijimi i kripërave. Njëkohësisht eviton shfaqjen e kërpudhave dhe mykut në sipërfaqen e nënshtresave. Mund të bojatiset.

NGJYRA

E kaltër (transparent kur thahet).

KONSUMI

100-200 g/m², në varësi të thithshmërisë së nënshtresës.

PAKETIMI

220 kg, 20 kg, 5 kg, 1 kg.