MULTIFILL-EPOXY CLEANER

Agjent pastrues për mbetjet e stukos epokside

Broshurë teknike
0,75 l.

VEÇORITË/INSTALIMET

Pastrues special në formë xheli, i cili përmban një përzierje tretësish. Përdoret për largimin e mbetjeve të ngurtësuara të stukos epokside (p.sh. MULTIFILL EPOXY THIXO ose MULTIFILL EPOXY FLOW) nga sipërfaqet e pllakave, për shkak të pastrimit të papërshtatshëm të stukos gjatë vendosjes. Është i përshtatshëm për sipërfaqe horizontale dhe vertikale.

NGJYRA

Transparent.