MONTAGE-W

Ngjitëse në trajtë paste, pa tretës, për ngjitje të fuqishme dhe të shpejta

Broshurë teknike
0630/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse e një cilësie të lartë me bazë akrilike, pa tretës (solvente). Përdoret për ngjitje të shpejta dhe të fuqishme të materialeve në të gjitha nënshtresat me thithshmëri si dru, beton, mur tulle, pllaka gipsi etj. Eliminon hapjen e vrimave, vidhosjen dhe nguljen. Eshtë e përshtatshme për ngjitjen e pllakave termoizoluese prej polistiroli.

NGJYRA

Bezh.

KONSUMI

Në mënyrë treguese: 1 tubet/12 m në formë shiriti.

PAKETIMI

Tubet 310 ml.