MONTAGE-S

Ngjitëse në trajtë paste për ngjitje të fuqishme dhe të shpejta

Kërko fletën e të dhënave teknike
0630/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse e një cilësie të lartë në trajtë paste, me tretës (solvente). Ka për bazë kauçukun dhe rrëshirat sintetike. Përdoret për ngjitje të shpejta dhe të fuqishme në rastet më të shumta të materialeve të ndërtimit. Eliminon hapjen e vrimave, vidhosjen dhe nguljen. Nuk eshtë e përshtatshme për fiksimin e pasqyrave dhe të pllakave termoizoluese prej polistiroli ose materialesh të tjera të ndjeshme ndaj tretësve.

NGJYRA

Bezh.

KONSUMI

Në mënyrë treguese: 1 tubet/12 m në formë shiriti.

PAKETIMI

Tubet 310 ml.