MEGAGROUT-100

Llaç çimento fluid, që nuk tkurret, për meremetime dhe përforcime

Broshurë teknike
0323/1 MEGAGROUT-100 τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimento fluid, me rezistencë të lartë, që nuk tkurret, për meremetime dhe përforcime. I përshtatshëm për rikonstruksione me stafa hekuri ose për mbushje boshllëqesh në elemente prej betoni. Zbatohet në trashësi deri 100 mm. Klasifikohet si CC R4 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 21,5 kg/m²/cm ose 2,1 kg për mbushje boshllëqesh me vëllim 1 l.

PAKETIMI

25 kg.