MEGACRET-50 THIXO

Llaç çimentoje i rezistencës së lartë, i përforcuar me fibra, tiksotropik, për meremetime

Kërko fletën e të dhënave teknike
0334/1 MEGACRET-50 THIXO επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimentoje i rezistencës së lartë, i përforcuar me fibra, tiksotropik, për meremetime. Është i përshtatshëm për meremetime me kërkesa të larta në elementet e betonit. Vendoset në shtresa deri në 50 mm, me mistri ose me pompë. Klasifikohet si llaç i llojit PCC R4 për riparime betoni, sipas standardit EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Përafërsisht 19 kg/m²/cm të trashësisë së shtresës.

PAKETIMI

25 kg.