MEGACRET-40 GEO

Gjeollaç meremetimi, me rezistencë të lartë dhe i padëmshëm për mjedisin

Kërko fletën e të dhënave teknike
0322/1 MEGACRET-40 GEO  επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών

VEÇORITË/INSTALIMET

Gjeollaç meremetimi, i përforcuar me fibra, i rezistencës së lartë dhe me mpiksje të shpejtë. Është i padëmshëm për mjedisin, i pasur me ngjitës natyrorë dhe me prani minimale polimerësh sintetikë. Është i përshtatshëm për meremetime me kërkesa të larta në elementet e betonit. Vendoset në shtresa deri në 40 mm, me mistri ose me pompë. Klasifikohet si llaç i llojit PCC R4 për riparime betoni, sipas standardit EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Përafërsisht 17 kg/m²/cm të trashësisë së shtresës.

PAKETIMI

25 kg, 5 kg.