MEGACRET-40 FAST

Llaç meremetimi, çimentoje, me fortësi të lartë, i përforcuar me fibër, me mpiksje të shpejtë

Kërko fletën e të dhënave teknike
0322/1 MEGACRET-40 FAST επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç meremetimi, çimentoje, i përforcuar me fibër, me fortësi të lartë, me mpiksje të shpejtë. I përshtatshëm për riparime të shpejta në elemente betoni. Vendoset në shtresa deri në 40 mm trashësi (për shtresë), me mistri ose pistoletë. Klasifikohet si CC R4 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 17,5 kg/m²/cm.

PAKETIMI

25 kg.