MEGACRET-40

Llaç çimento, i armuar me fibra, me rezistencë të lartë për meremetim

Broshurë teknike
0322/1 MEGACRET-40 επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimento, i armuar me fibra, me rezistencë të lartë për meremetim. I përshtatshëm për meremetime me kërkesa të larta në elemente prej betoni. Zbatohet në trashësi deri 40mm për çdo shtresë, me mistri ose me pompë. Klasifikohet si CC R4 sipas EN 1504-3.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 17,5 kg/m²/cm.

PAKETIMI

25 kg, 5 kg.