MARMOCRET-SP

Suva restaurimi për rinovime

Broshurë teknike
0304/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Suva restaurimi, veçanërisht rezistente ndaj kripërave dhe lagështirës. E përshtatshme për restaurimin e suvave në ndërtesat pranë detit ose në zona të ekspozuara ndaj lagështirës që vjen nga toka. E përshtatshme gjithashtu për zona me lagështirë të lartë si banja, bodrume etj. Për përdorim në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si R CS II sipas ΕΝ 998-1.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

Rreth 10 kg/m²/cm.

PAKETIMI

25 kg.