MARMOCRET GRAFFIATO

Suva me ngjyrë, me përmbajtje rrëshire, me veti hidrofobe. Sipërfaqe e palëmuar

Kërko fletën e të dhënave teknike
0341/1 marmocret graffiato

VEÇORITË/INSTALIMET

Suva e papërshkueshme nga uji, me përmbajtje rrëshire, me 25 kg 54 bazë çimento për dorën e fundit të suvasë. Përmban material inert (mbushës) me granulometri (përbërje kokrrizore) të përshtatshme për të realizuar sipërfaqe dekorative shumë të ashpër. Eshtë e përshtatshme për nënshtresa me kërkesa të larta në lidhje me aftësinë elastike dhe ngjitëse. Në kombinim me ngjitësen e armuar me fibra ISOMAT AK-THERMO përdoret si sistem për termoizolimin e ndërtesave nga ana e jashtme. Klasifikohet si GP CS IIΙ, W1 sipas ΕΝ 998-1.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

Rreth 1,5 kg/m²/mm të trashësisë së suvasë.
Trashësia e rekomanduar: 3-4 mm.

PAKETIMI

25 kg.