MARMOCRET Decor

Suva e gatshme, me ngjyrë, me veti hidrofobe. Sipërfaqe e palëmuar

Broshurë teknike
0312/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Suva e gatshme, me ngjyrë, me veti hidrofobe (aftësi ujëlarguese), për dorën e fundit (e fërkuar) të suvasë. Eshtë e përshtatshme për të realizuar sipërfaqe dekorative të palëmuara me fërkuesën speciale me majë. Përzihet vetëm me ujë. Eliminon nevojën për bojatisje. Klasifikohet si GP CS II, W1 sipas EN 998-1.

NGJYRA

E bardhë. Ngjyra të tjera jepen vetëm me porosi (sasia minimale e porosisë 6.000 kg).

KONSUMI

Rreth 1,5 kg/m²/mm të trashësisë së suvasë.
Trashësia e rekomanduar: 2,5-3,5 mm.

PAKETIMI

25 kg.