MARMOCRET-BOND

Llaç çimento i gatshëm për dorën e sprucuar të suvasë

Broshurë teknike
0340/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimento i gatshëm për hedhjen e dorës së sprucuar të suvasë. Përdoret si shtresë lidhëse e sprucuar në sipërfaqe me beton, muraturë, pllaka termoizoluese etj., për të rritur ngjitshmërinë e shtresës bazë të suvasë që vijon. Përzihet vetëm me ujë. Hidhet me pompë llaçi ose me mistri. Klasifikohet si GP CS IV, W1 sipas ΕΝ 998-1.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Rreth 5 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.