MARMOCRET-BASE

Suva e gatshme për shtresën bazë

Broshurë teknike
0341/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç çimento i gatshëm për krijimin e shtresës bazë të suvasë. Eshtë nënshtresë ideale për rastin që si dorë e fundit (e fërkuar ose e imët) e suvasë do të përdoren suvatimet e gatshme me ngjyrë, me veti hidrofobe (të papërshkueshme nga uji), MARMOCRET dhe MARMOCRET PLUS. Përzihet vetëm me ujë. Hidhet me pompë llaçi, me mistri ose përdaf. Klasifikohet si GP CS IΙ, W0 sipas ΕΝ 998-1.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Reth 13,5 kg/m²/cm.

PAKETIMI

25 kg.