MARMOCRET 1

Suva e gatshme për njё shtresë

Kërko fletën e të dhënave teknike
0306/1
VEÇORITË/INSTALIMET

Suva e gatshme për një shtresë. Aplikohet nё shtresё me trashёsi deri mё 3 cm. Para se tё aplikohet duhet tё hidhet dora e parё (e sprucuar). Përzihet vetëm me ujë. Aplikohet me pompë llaçi, mistri ose përdaf. Klasifikohet si OC CS IΙ, W1 sipas ΕΝ 998-1.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI
Rreth 15 kg/m²/cm.
PAKETIMI
30 kg.