MARMOCRET 1

Suva e gatshme për njё shtresë

Broshurë teknike
0306/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Suva e gatshme për një shtresë. Aplikohet nё shtresё me trashёsi deri mё 3 cm. Para se tё aplikohet duhet tё hidhet dora e parё (e sprucuar). Përzihet vetëm me ujë. Aplikohet me pompë llaçi, mistri ose përdaf. Klasifikohet si OC CS IΙ, W1 sipas ΕΝ 998-1.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

Rreth 15 kg/m²/cm.

PAKETIMI

30 kg.