JOINT-FILLER

Material për stukimin e pllakave armo-cementi

Broshurë teknike
0339/1 JOINT-FILLER Ινοπλισμένο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές υλικό για αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων

VEÇORITË/INSTALIMET

Material me përmbajtje rrëshire, i armuar me fibra, me bazë çimento, për stukimin e fugave të pllakave armo-cementi. Ka fleksibilitet (përkulshmëri) të madh, veti mekanike të larta dhe ngjitshmëri të shkëlqyer me nënshtresën. Aplikohet dhe fërkohet me lehtësi të madhe. Jep një sipërfaqe përfundimtare jashtëzakonisht të lëmuar, gati për çdo mbishtresë (bojatisje, pllaka etj).

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

100-150 g për metër linear fuge.

PAKETIMI

20 kg.