ISOMAT SL 17

Material elastomerik për hidroizolim nën pllaka

Broshurë teknike
0523/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Hidroizolues elastomerik pa tretës. Zbatohet me rul (cilindër) ose spatullë. Përdoret për hidroizolim pa fuga dhe bashkime të sipërfaqeve, të cilat do të shtrohen me pllaka qeramike, në mjedise me lagështi, si banja, dushiera etj. I përshtatshëm për sipërfaqe prej betoni, suvaje, pllakash gipsi, pllakash zdrukthi etj.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

1,0-1,5 kg/m², në varësi të nënshtresës.

PAKETIMI

15 kg, 5 kg.