ISOMAT PU FOAM PROFESSIONAL

Shkumë poliuretani me zgjerim të ulët, me një përbërës

Kërko fletën e të dhënave teknike
0632/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Shkumë poliuretani me zgjerim të ulët, me një përbërës, e cila polimerizohet duke vepruar me lagështinë e ajrit. Ofron ngjitje të shkëlqyer ndaj shumicës së materialeve të zakonshme (dru, suva, beton, gur, metal etj.), termoizolim dhe audioizolim të lartë, rezistencë ndaj lagështisë dhe vjetrimit. Përdoret për vendosjen e kasave të dyerve dhe të dritareve, mbushjen e vrimave, izolimin e hapësirave, plasaritjeve dhe zgavrave në materialet izoluese, rreth tubave që hyjnë në mure etj.

PAKETIMI

750 ml.